Higiena Żywienia i Żywności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Sekcji Higiena Żywienia i Żywności:

 • Bieżący nadzór nad zakładami produkującymi lub wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze, substancje dodatkowe, dozwolone substancje pomagające w przetwarzaniu żywności, półproduktów i wyrobów gotowych i innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Urzędowa kontrola kosmetyków.
 • Pobieranie próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz  kosmetyków w ramach nadzoru bieżącego oraz w przypadku podejrzenia lub powzięcia wiadomości o niewłaściwej jakości produkowanego lub wprowadzonego do obrotu środka spożywczego .
 • Ocena prawidłowości znakowania środków spożywczych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu oraz kosmetyków zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
 • Ocena zgodności dokumentacji w obiektach żywności i żywienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
 • Wydawanie opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obiektach żywnościowo – żywieniowych.
 • Wydawanie opinii – zezwolenia na użytkowanie środka transportu do przewozu środków spożywczych.
 • Wydawanie opinii – zezwolenia na zmianę właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących poprawy stanu sanitarno – higienicznego w zakładach podlegających kontroli sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku.
 • Prowadzenie postępowania w przypadku zgłoszenia przez klientów / konsumentów interwencji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

 e-mail: hzz@psse.sosnowiec.pl

Artykuły

Informacja dla przedsiębiorców.

26 maja 2020

Informujemy, że pracownicy Sekcji Nadzór Sanitarny -Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku na podatawie art. 5 b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19) (Dz.Urz. UE L98/30 z 31.3.2020) mogą przeprowadzać kontrole z zastosowaniem dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

26 maja 2020

Pod wskazanym linkiem znajduja się  wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/

Wytyczne dla przedsiębiorców produkujących i wprowadzających do obrotu żywność.

26 maja 2020

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zwiazaną z epidemią koronawirusa COVID-19, wszyscy przedsiębiorcy produkujący oraz wprowadzający do obrotu żywność mają obowiązek stosować się do przepisów prawa oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczanych na stronie www.pis.gov.pl

9 marca br. EFSA opublikowała informację, zgodnie z którą nie ma dowodów na to, aby żywność była drogą transmisji wirusa SARS-CoC-2:

13 marca 2020

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej

12 marca 2020

W dniu 10 marca 2020 Główny Inspektor Sanitarny przygotował rekomendację w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem dla branży handlowej.

Czytaj więcej o: Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej

Informacja dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną

19 lipca 2017

 

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną na terenie Sosnowca zobowiązane są do złożenia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sosnowcu wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63. ust. 2 pkt 12 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.)