Higiena Dzieci i Młodzieży - PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Higiena Dzieci i Młodzieży

Zadania pracowników Higiena Dzieci i Młodzieży

Stanowiska pracy do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sosnowcu sprawują nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, szkoły wyższe, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 1. Nadzór nad stanem sanitarnym i technicznym w podległych placówkach. W przypadku złego stanu sanitarno - technicznego wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących doprowadzenie do właściwego stanu.
 2. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania, w tym:
  • Higieniczna ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci i młodzieży – pomiar uczniów, stolików, krzeseł;
  • Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach;
  • Kontrola pracowni komputerowych w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe;
  • Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych;
  • Egzekwowanie zakazu palenia tytoniu na terenie placówek.
 3. Ocena przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.
 4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego).
 5. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe warunki higieniczno - zdrowotne w środowisku dziecięco - młodzieżowym.

e-mail: hdm@psse.sosnowiec.pl

Artykuły

Harmonogram wymazów pracowników placówek oświatowych

11 stycznia 2021

Wymazy pobierane będa w godzinach 7:00 - 20:00, należy posiadać ze sobą dowód osobisty oraz sprawny długopis.

Kliknij czytaj więcej, aby zobaczyć harmonogram.

Czytaj więcej o: Harmonogram wymazów pracowników placówek oświatowych
Przejdź do - Ogólnopolska akcja „Ważenia tornistrów”

Ogólnopolska akcja „Ważenia tornistrów”

30 października 2018

Październik 2018r. został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej miesiącem ważenia tornistrów uczniów szkół podstawowych. Celem akcji, organizowanej przez MEN przy współudziale Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Kuratorium Oświaty, jest edukacja prozdrowotna służąca podniesieniu świadomości społecznej w zakresie profilaktyki wad postawy i eliminowaniu ewentualnych zagrożeń.

Czytaj więcej o: Ogólnopolska akcja „Ważenia tornistrów”

KONKURS „WAKACJE: BEZPIECZNIE, ZDROWO I ZABAWNIE”

26 czerwca 2018

Konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania - lato 2018 „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”

Przejdź do - Konkurs na najlepiej zroganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania - lato 2017

Konkurs na najlepiej zroganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania - lato 2017

19 lipca 2017

Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!

12 lipca 2016

Dbasz o zdrowie? A może jesteś miłośnikiem fotografii i nie rozstajesz się ze smartfonem? Połącz obie pasje! Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu! Weź udział w konkursie! To bardzo proste!

 1. Pobierz darmową aplikację Oddal to z Google play lub App store
 2. Za jej pomocą zrób zdjęcie, czemuś niezdrowemu, co źle wpływa na zdrowie!
 3. Prześlij zdjęcie do 30 czerwca za pomocą elektronicznego formularza na stronie www.oddalto.gis.gov.pl

Pokaż, że warto żyć bez nałogów!

Na najciekawsze prace czekają cenne nagrody.

Z regulaminem konkursu możecie zapoznać się na stronie www.oddalto.gis.gov.pl oraz www.pth.pl

Czytaj więcej o: Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!

Konkurs „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”

27 czerwca 2016

Wojewoda Śląski wraz ze Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach i Śląskim Kuratorem Oświaty ogłaszają konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania pod nazwą „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”.

Przejdź do - Konkurs plastyczny pn. „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”

Konkurs plastyczny pn. „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”

2 lutego 2016

Wojewoda Śląski wraz ze Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach i Śląskim Kuratorem Oświaty ogłaszają konkurs plastyczny pn. „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”.

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny pn. „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”